FÄRGANTECKNINGAR / COLOUR NOTES
Den första teckningen / The first drawing
Watercolour on paper, 180 x 220 cm. 
Studio 44 Stockholm, 2019Den andra teckningen/The second drawing
Bångska Våningen, Stockholm, 2019.Den tredje teckningen/The third drawing
Watercolour, gouache, pen on paper.
Bångska Våningen, Stockholm, 2019.Den fjärde teckningen/The fourth drawing
Collage on paper, 2019.Den femte teckningen/The fifth drawing. 
Osby Ishall, från grupputställningen Åtta Navn för sten på is. 2019